Moreganic Sourcing AB joins strategic effort to boost Greek Organic exports

We close the first half of 2020 with some good news: during the summer we will start a collaboration with Greek actors to boost exports of organic products from Greece. Out of the classic European Mediterranean countries, Italy and Spain have succeeded really well with their export of organic food products. Greece has lagged behind.

Olive tree by the Med. Picture credit: https://greekmythology.wikia.org/wiki/Olive_Tree

As the corona pandemic hit the hospitality industry particularly bad, and tourism is such an important source of revenue to the rural Greece, there is an urgent need to find more profitable markets for the agricultural products. It feels good to be able to help. This is a way to use the corona recovery to make business greener. It will mean fantastic opportunities for suppliers as well as buyers.

In the first phase, we will create a kind of substitute for the postponed Nordic Organic Food Fair. Real life meetings cannot be entirely replaced by digital ones, but we can get a long way by using the tools that have helped business survive the pandemic. We will organize a number of webinars during the summer and autumn, aiming at a large number of successful digital match-making meetings between Greek suppliers and Nordic (and other) buyers. The meetings will be held in the same week that NOFF would have been arranged; November 9-13.

In the next phase, we will build an efficient logistics solution for the Greek suppliers. This makes it possible to send samples and initial deliveries at very short notice, which in turn cuts time to market considerably.

If you are the least interested in getting in touch with Greek suppliers of organic foods, feel free to send an email to info@moreganic.nu and we will be sure to invite you!

July is the peak of summer vacations in Sweden, so things will slow down a bit at the office for a few weeks. However we always keep an eye on our inboxes, so make sure to get in touch if there’s anything we can do to assist!

Johan Cejie

Moreganic går in i strategisk satsning för att utveckla grekisk eko-export

Vi slutar första halvåret med en kul nyhet: under sommaren kommer vi att inleda ett samarbete med ReCo Exports för att bygga upp exporten av ekologiska produkter från Grekland. Av de klassiska europeiska medelhavsländerna, så har Italien och Spanien lyckats riktigt bra med sin export av ekologiska livsmedelsprodukter. Grekland har halkat efter.

Olive tree by the Med. Picture credit: https://greekmythology.wikia.org/wiki/Olive_Tree

Eftersom corona-pandemin slår särskilt hårt mot besöksnäringen, som är så viktig för den grekiska landsbygden, så blir behovet av att hitta mer lönsamma marknader ännu större än annars. Det känns bra att kunna hjälpa till.

ReCo Exports är ett företag som jobbat med grekiska produkter på den brittiska marknaden i många år. Företaget representerar också ett antal eko- och hållbarhetsmässor i Grekland. Det är alltså en erfaren partner vi jobbar med.

I en första fas gäller det att ersätta den uppskjutna Nordic Organic Food Fair. Vi gör det genom att dels ordna ett par webinarier under sommaren och hösten, dels genom att ordna ett stort antal digitala match-making möten mellan grekiska leverantörer och nordiska (och andra) köpare. Mötena kommer att hållas i vecka 46, dvs samma vecka som NOFF skulle ha ordnats.

I nästa fas kommer vi att bygga upp en effektiv logistiklösning för de grekiska leverantörerna. Därmed blir det möjligt att skicka varuprover och inledande leveranser med mycket kort varsel.

Den som är det minsta intresserad av att få kontakt med grekiska leverantörer av ekologiska livsmedel får gärna skicka ett e-post till info@moreganic.nu så ser vi till att bjuda in er!

Trevlig sommar!

Johan Cejie