Varför har Moreganic Sourcing AB JO-anmält Tillväxtverket?

Idag publicerade UNT, Upsala Nya Tidning, en artikel där det står att vi har JO-anmält Tillväxtverket och att företaget hotas av konkurs. Det är säkert flera som undrar om det här verkligen kan stämma och om Moreganic skulle vara hotat av konkurs. Vi kommer att göra allt för att överleva krisen, och jag vill gärna ge lite bakgrund och sammanhang för den som undrar.

Moreganic Sourcing AB säljer tjänster som handlar om events och internationell handel med ekologiska livsmedel. De här tjänsterna köper kunderna ofta i ett läge då de vill utvecklas eller satsa på något sätt. Vi märkte redan i februari att viljan att satsa avtog. Våra förslag och offerter besvarades allt oftare med att det inte är något fel på förslaget men att man i det rådande osäkra läget helt enkelt inte fattar några beslut. Mässan BioFach i februari blev en besvikelse.

När så Sverige stängde den 12 mars förstod vi att situationen var ohållbar. Våra planer på att dubbla omsättningen och anställa två till tre nya personer i år skulle inte funka. Efter att ha strukit alla spännande satsningar och investeringar i budget kunde vi ändå skydda den mest värdefulla tillgången i företaget: personalen. Möjligheten till korttidspermittering skulle alltså kunna vara till hjälp; om vi fick stöd till en del av lönekostnaden, så bedömde vi att vi skulle kunna övervintra på befintliga avtal och en mycket försiktig försäljningsökning.

I det här läget finns det ett par viktiga detaljer: man kan inte få stöd för att korttidspermittera uppsagd personal. För att få stöd måste företaget först besluta om korttidsarbete, för att sedan ansöka om stöd. Om personalen går ned 60% i arbetstid, så minskar lönen med 7,5% och företaget betalar 92,5%. Om stödet beviljas täcker det 45% av lönen. Men – medan man väntar på beslutet betalar alltså företaget nästan hel lön, för halva arbetstiden. Företagets kostnad per arbetad timme dubbleras. Om företaget inte klarar kostnaden, utan måste säga upp, så har personalen en uppsägningstid då man ändå måste betala lönen. Vi bedömde att vi med lite tur skulle klara oss maj ut, utan stöd. Så det skulle väl vara gott om tid.

Vi var väl förberedda och lämnade in ansökan den första dagen det var möjligt – den 7 april. När ansökan väl är inlämnad får man veta att Tillväxtverket inte kan ge besked om när man får beslut. Så vi väntade. Och väntade. Efter ca tre veckor började vi höra från andra små företag att de sökt stöd och fått beslut på ett par dagar, och utbetalning efter ytterligare ett par dagar.

Tillväxtverket är såklart hårt belastade, och ger inga besked om handläggningstider. Vi lyckades ändå komma fram på telefon för att verkligen få bekräftat att allt är som det ska.

Till slut blev situationen orimlig efter en månad med dubbel lönekostnad så kunde vi inte ens få besked om när vi skulle få besked. Jag tänkte att om jag inte ens kan prata med verket om problemet, vem har till uppgift att hantera problem där staten inte klarar sitt uppdrag? Det är ju t ex justitieombudsmannen. Så jag JO-anmälde Tillväxtverket, om än möjligen i affekt.

Sedan visade det sig att många redaktioner bevakar JO:s diarium, och nu har några journalister ringt. Jag vill egentligen bara att någon hjälper Tillväxtverket att få ordning på sitt system, för det finns säkert tusentals fler företag i samma situation som vårt. Och jag vill bara få ett besked om när vi kan få ett besked.

Så till frågan: håller Moreganic Sourcing AB på att gå i konkurs? Det går inte att svara tvärsäkert nej på den frågan. Det finns andra lösningar, men de kommer att kosta mig eller andra ganska mycket. Men det börjar sakta släppa på marknaden, vi får lite nya jobb. Vi tror på vår idé, vi kommer att gå mycket långt för att rädda företaget. Det blir bara mycket enklare om staten iaf kunde svara på när vi får besked.

Här finns ett andra inlägg om hur vårt ärende handlagts.

Johan Cejie