JO-anmälan del 2/x

(Inlägget är uppdaterat med ett par stycken längst ned) Det har hänt lite saker när det gäller handläggningen av vår ansökan om stöd för korttidsarbete (vi anmälde handläggningen till JO). Efter många försök lyckades vi igår ännu en gång komma fram på telefon till en handläggare på Tillväxtverket och fick mer information: det visar sig att verkets sorteringsrobot har plockat ut vår ansökan till manuell handläggning. Handläggaren bad oss skicka in ytterligare underlag, vilket gjorde vi inom några timmar. Att vi nu vet varför det dröjer är i övrigt både bra och dåligt.

Det är bra eftersom vi nu i alla fall förstår varför det inte hänt något. Det är också bra att verket har lite koll och försöker fånga upp misstänkta ansökningar. Är det så att vi inte uppfyller kraven, så ska vi inte ha något stöd. Då har vi bara oss själva att skylla för problemen.

Det som är dåligt är att vi inte har fått besked om vad problemet är. Roboten måste ha sorterat ut vår ansökan några sekunder efter att vi skickat in den. Trots det har vi inte fått besked, och när vi har ringt och mejlat, så har vi tvärt om fått besked om att ansökan inte har plockats ut för manuell handläggning. Medan tiden gick minskade vårt rådrum.

Om vi förstår rätt innebär detta också att små företag som växer relativt snabbt löper stor risk att drabbas extra hårt. Det beror på att arbetsgivardeklarationen som vi lämnade in i januari avser lön som betalats ut i december, men som intjänades i november. Från november till april har vi hunnit växa med mer än en heltid, eller nästan 100%. Om det är detta som är orsaken, så kan det vara så att massor med små företag som vågar ta risken att växa och anställa just nu riskerar obestånd bara på grund av detta. Det är ju i så fall också dåligt.

Jag funderade på om jag skulle dra tillbaka JO-anmälan (om man ens kan det?), men egentligen kvarstår ju fortfarande problemet: i mars hade vi många fler möjligheter att agera. Nu pressas vi mot obestånd medan vi väntar.

Uppdatering 20-05-21: Efter att ha försökt komma fram till Tillväxtverket i flera dagar, så lyckades vi komma fram igår. Då visar det sig att Tillväxtverket inte har sett att vår komplettering kommit in, utan hämtar upp den ur inkorgen först när vi ringer. Vi får rent av intrycket av att de helt enkelt inte läser av sin inkorg för kompletteringar till stödansökningar. Vi tycker att hanteringen är helt orimlig, och att den inte stämmer med vad lagen föreskriver om handläggningstider. Den som vill kan titta på förvaltningslagen här.

Uppdatering 20-09-27: I en ny bloggpost summerar jag efterspelet.

Johan Cejie

Lämna ett svar